4 Boyutlu Ultrason

Ultrasonografi pek çok organın değerlendirilmesinde başarılı sonuçlar alabildiğimiz bir cihazdır. Meme, tiroid bezi, göz, testisler gibi yüzeyel yerleşimli organları; karaciğer, safra kesesi, böbrekler, dalak, pankreas, kadın ve erkek üreme organları gibi karın içi organlarını kolayca görüntülemeye olanak sağlar.

Gebeliğin tüm dönemlerinde gerek bebek, gerekse anne hakkında değerli bilgilere, bebek ya da anneye herhangi bir zarar vermeksizin ultrasonografi ile ulaşmamız mümkündür. Gebelikte renkli doppler uygulaması ile anne ve bebek arasındaki dolaşımın yeterliliği konusunda bilgi toplar, Rh uygunsuzluğu durumlarında ya da diyabetik gebelikte dolaşımın etkilenip etkilenmediğini belirleyebiliriz.

Gebelikte yapılan dört boyutlu ultrasonografi incelemesi, bebeğin eş zamanlı olarak uzaysal görüntüsünü ekrana yansıtır. Bebeğe ait anomali taramasında önemli ipuçlarını görselleştirir. Anne ve babanın bebekleriyle olan iletişimine farklı bir lezzet kazandırır.