ULTRASON

Ultrasonografi ile görüntüleme, batın içi organları, tiroid ve meme gibi yüzeyel organları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ilk basamak görüntüleme yöntemidir. X-ışını içermemesi ve ses dalgaları ile zararsız şekilde görüntülemeye olanak sağlaması ile gebe ve çocuklar dahil herkes için güvenilir bir yöntemdir.

RENKLİ DOPPLER

Renkli Doppler Ultrasonografi yine ses dalgaları kullanarak damar yapıları içindeki akımı değerlendiren bir ultrason yöntemidir. Derin organ veya yüzeyel damar yapılarının açık olup olmadığı, tıkayıcı lezyon varlığı, kan akım yönü ve akım paterni, akım hızları, yer kaplayan lezyonların damarlanma özellikleri gibi kriterleri değerlendiren bir görüntüleme tanı yöntemidir.

DİJİTAL MAMOGRAFİ

Dijital Mammografi, meme kanseri şüphesinde ve meme taramasında kullanılan öncelikli ve etkili bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem ile iyi veya kötü huylu meme lezyonlarının (değişime uğramış dokuların) ayrımında erken ve net sonuç alınabilmektedir. Kanser hastalığı, başlangıç evresinde teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Röntgen ışınları adı verilen X ışınlarıyla vücudu çok ince dilimler ve kesitlerle inceleyen tekniğe bilgisayarlı tomografi adı verilmektedir. Bu anlamda vücut içindeki organlarda oluşan hastalıkları tanımadan yardımcı olmaktadır. Günümüz gelişen teknolojilerinde BT cihazlarının hızı artarak kesit kalınlıkları da azalmıştır.

AÇIK EMAR (MR)

Açık emar, tıp dünyasının en yeni ve en gelişmiş teknolojik sistemlerinden biridir. Açık MR’ ın ne olduğuna geçmeden önce MR yani manyetik rezonans görüntüleme sisteminin ne olduğunu anlamak gerekir.

Emar (MR) Manyetik Rezonans

Manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR, ağrısız, alerjiye yol açacak ilaç verilme zorunluluğu olmayan ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir.

4 BOYUTLU ULTRASON

Ultrasonografi pek çok organın değerlendirilmesinde başarılı sonuçlar alabildiğimiz bir cihazdır. Meme, tiroid bezi, göz, testisler gibi yüzeyel yerleşimli organları; karaciğer, safra kesesi, böbrekler, dalak, pankreas, kadın ve erkek üreme organları gibi karın içi organlarını kolayca görüntülemeye olanak sağlar.